💖🍻Post76祝大家🎉2020,回復最佳心情😍新年快樂,身體健康✨。

又到一年一度同大家祝新年快樂的時間了,今年2020希望大家都可以有一個全新的心情,全新的氣氛,全新的感覺去迎接新的一年。今年想講既野都係好多,想做既野都係非常之多,而上年的環境的確令到小瑟有不小難過的時間,但亦都因為咁樣,小瑟都有機會可以見識到大家對小瑟,對 Post76的一份感情原來一直存在,一直默默支持小瑟的好友,到今時今日都仲係度為我打氣,鼓勵小瑟勇往直前。在小瑟最難過的時間,有大家的支持,Post76先有機會係今時今日都可以同大家祝賀2020年的到來。😛……….黎緊今年,小瑟希望可以開始逐一為你地呢班真心支持76,支持小瑟的好友們,帶來更多好玩的東西,各式各樣好玩的東西,都希望可以同大家分享。而且更希望可以真的幫到大家玩好手上的玩具,推動『💪就算香港人居住環境有限,但都一定可以享受影音樂趣』的風氣下去,成功做到全世界最令人嘖嘖稱奇的《😜影音環境鬥士》

😎謝謝看完這篇文章的您,祝大家身體健康,新年進步。🎉🎊

小瑟字

 


🙋‍ ★ 想睇版友討論以上文章?? 《點我進入討論》

🏠 ★ Post76網店經已開幕 《store.post76.hk》

小瑟

關於小瑟

一名永遠的入門玩家, 對電影, 音樂, 影音等玩意永遠雀躍, 其後為了可以將這個毒海無涯信念推展開去, 故建立了這個毒人唔洗本的影音娛樂資訊平台, Post76玩樂網.

觀看所有 小瑟 的文章 - 網站

相關文章